Contact

Company details:

P.R. INORA® sp. z o.o.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
44-100 Gliwice
Poland

Phone: +48 32 230 49 96
Fax: +48 32 230 49 97

VAT EU: PL 631-010-31-92

E-mail:
Internet: www.inora.tech

 

Technical Department:

 

Company registration data:

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN
NIP: PL631-010-31-92
Regon: 270528111
KRS: 0000106125

 

Contact form:

* - required